Idegen nyelvek oktatása

 

Iskolánk a kezdetektől fogva kiemelt feladatának tekintette az idegen nyelvek oktatását. A hetvenes évek elejétől a német és az orosz, 1979-től az angol tagozatos oktatást kezdtük el. A német két tanítási nyelvű oktatást a József Attila Általános Iskolában honosították meg.

A jelenlegi gyakorlat több síkon alakult ki. Az első osztályosok a betűvetés és alapvető számolás elsajátítása közben játékos formában tanulják az angol és német nyelvet. Ebben az időszakban a legfontosabb cél az idegen nyelv megszerettetése és az intenzívebb tanulási időszak megalapozása. E munka személyi feltételét az angol oktató szakkal, és a nyelvismerettel rendelkező tanítók biztosítják. A heti 1, másodiktól 2 órai foglalkozás a kötelező tanórák, esetleg az ebéd után kerülnek be a napirendbe. Az iskolában valamennyi alsó tagozatos kisgyermek szülei a délutáni napközis foglalkozásokat igénybe veszi.

Második évfolyam végén a tanulmányi teljesítmények és szorgalom alapján tesznek a tanítónők ajánlatot arra, hogy kiket javasolnak az emelt szintű oktatásba való bekapcsolódásra. A feltételek között szerepel a matematika és magyar nyelv legalább jó minősítése is. Harmadikban az emelt szintű csoportban tanulók hetente 3, negyediktől hetente 4 órában a felsőben 5 órában tanulják az első osztályos beiratkozáskor a szülő által megjelölt idegen nyelvet. A csoportok létszáma általában 10 – 15 közt alakul ki, amely elég alacsony létszám ahhoz, hogy sokat beszélgethessenek, szituációs játékokat játszanak. Az emelt szintű oktatás eredményességének egyik mércéje a sikeresen letett alapfokú nyelvvizsgák száma. Fontosak a versenyekre való felkészülések.

A német két tanítási nyelvű oktatás már az első osztályban megkezdődik azoknak, akiknek a szüleik ezt választották. Ők elsős létükre 7 német nyelven zajló tanítási órán vesznek részt. A német nyelvi órák mellett a rajz és technika órán is németül kapják az utasításokat. Ez a folyamat nyolc évfolyamon át tart. A németül tanult tantárgyak köre kibővül az országismerettel, amelynek keretében a német nyelvterület országainak (Ausztria, Németország és Svájc) földrajzával és kultúrájával  ismerkednek német nyelven. A német szakos pedagógusok munkáját kiegészíti a német anyanyelvi lektor tevékenysége.

Az emelt szintű oktatást nem igénylők, harmadik évfolyamon heti 2 órában tovább tanulják a választott idegen nyelvet, majd negyediktől kötelező jelleggel vesznek részt az oktatásban.