• Német
 • Angol
 • Táltos Művészeti Iskola
 • "Kutyás" óra
 • Kötélugrók
 • Fizika
 • Matematika
 • Kémia
 • Természetismeret
 • FOTO tehetséggondozó műhely
 • "Körtánc"
 • MUS-E
 • Informatika
 • Sakkpalota-program

2015. februárban egy német nyelvű környezetismeret óráról

készült videó, amely a itt tekinthető meg:

 

 

 

2012. őszén, iskolánkban újabb, a német nyelv oktatását

bemutató videó készült. A film itt tekinthető meg:

 

 

 

Amit a német nyelv oktatásáról tudni kell
Két tanítási nyelvű képzés

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Korábban, 2010-ben készült videó érhető el itt a linkre kattintva...

                      Figyelem!!! 2010. novemberben a német nyelv oktatását bemutató videó készült, amelyet a vetítőgépre kattintva tekinthetnek meg az érdeklődők!!!  

7 érv a német mellett:

 1. A német a legelterjedtebb anyanyelv Európában: Németül az európaiak 24%-a beszél, angolul, franciául vagy olaszul 16, spanyolul pedig 10 százalékuk.
 2. Németország, Ausztria és Svájc Magyarország 3 legnagyobb és legfontosabb kereskedelmi partnere.
 3. A Magyarországra látogató turisták 70%-a német nyelvterületről érkezik. A német nyelvtudás így nagy előnyt jelent minden olyan szakmában, amely az idegenforgalommal, vendéglátással, egészséggel vagy sporttal kapcsolatos.
 4. Ha magyarok nyugatra utaznak, útjuk legtöbbször német nyelvterületen át visz.
 5. A német a második leggyakrabban használt nyelv a tudományokban. Magyarországról évente 2500-an utaznak hosszabb tanulmányok céljából Németországba.
 6. Aki megtanul németül, univerzális kulcsot kap Közép-Európa szellemi, gazdasági életéhez és egész művelődéstörténetéhez. Az interneten ugyancsak a német a második leggyakoribb nyelv.
 7. A német ugyanolyan egyszerűen megtanulható, mint bármely más nyelv, s ma modern módszerekkel és multimédiás eszközökkel oktatják. A tanulás így játék, s bárki gyorsan megérti és beszélni kezdi a nyelvet.

Forrás: Goethe Institut

Intézményünkben az alábbi német nyelvoktatási lehetőségek közül választhatnak a szülők és a gyerekek:

 1.  német két tanítási nyelvű képzés
 2.  német emelt szintű (tagozatos) képzés
 3.  német alapszintű képzés

1.Német két tanítási nyelvű képzés:
Milyen plusz lehetőségeket nyújt ez az oktatási forma?

 1. játszva tanulás
 2. kézműves tevékenység (rajzolás, festés, barkácsolás) adta nyelvtanulási lehetőség, önkifejezés
 3. az idegen nyelv a mindennapi élet része, (pl. étkezéskor németül kívánnak „Jó étvágyat!” , németül kérnek tárgyakat, tanító néni utasításainak megértése németül)
 4. szókincsfejlesztés észrevétlenül, örömteli, spontán nyelvtanulás
 5. sokszínűség
 6. sokoldalú német nyelvi kapcsolat, a nyelvtudás kipróbálása valós helyzetekben

- levelezés, ill. kapcsolattartás a mogersdorfi testvériskolával
- Gyermekbiztonsági Olimpia – német nyelvű katasztrófavédelmi verseny Ausztriában
- kirándulások Ausztriába már alsó tagozaton is(pl. Märchenpark, Wien, Graz, Klagenfurt)
- nyelvi táborok anyanyelvi tanárok közreműködésével (Obervellach)
- rajzverseny 1-8. évfolyamon
- idegen nyelvi vetélkedő (Talent-show)

 1. használható, mindenki számára elérhető nyelvtudás

Bővebben az oktatásról
Óraszámok: A gyerekek heti öt órában tanulják első osztálytól kezdve a német nyelvet, valamint három tantárgy oktatása folyik németül: rajz, technika, kommunikáció. Ez utóbbi a német nyelvi lektorral. Felső tagozatban a német nyelven tanult tárgyak a következők: rajz, országismeret, kommunikáció.
Oktatás: A nyelv tanítása alsó tagozatban játékos formában, sok mozgással történik. Ezért a néhány plusz óra nem jelent terhet a gyerekeknek, sokszor észre sem veszik, hogy órán vannak.  A hangsúly a szóbeliségen van. Célunk, hogy a gyerekek bátran, gátlások nélkül merjenek beszélni. A magas óraszám pedig lehetővé teszi, hogy biztos és széles szókincs birtokába jussanak. Az idegen nyelven tanult tárgyak az elsajátított szavak folyamatos gyakorlására, szituációkban történő alkalmazására ad lehetőséget. Felső tagozatban a célok hasonlóak, de már magasabb szinten. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tanulók legyenek képesek az idegen nyelven való gondolkodásra, az idegen nyelv használatára az információszerzésben, - közlésben és –alkalmazásban. A más kultúra értékein keresztül a gyerekeket megértésre, nyitottságra, egy pozitív én- és országkép kialakítására ösztönözzük.

2.Emelt szintű képzés
A gyerekek harmadik osztálytól emelt óraszámban tanulják a nyelvet:
3. évfolyamon heti három
4. évfolyamon heti négy
5-8. évfolyamon pedig 5+1 órában (a +1 órában a német nyelvi lektorral gyakorolják a nyelvet)

3.Alapszintű képzés:
A tanulók 4.-től 8. osztályig heti három órában ismerkednek a nyelvvel.

Hírek és eredmények
Galéria

Amit az angol nyelv oktatásáról tudni kell


Intézményünkben az alábbi angol nyelvtanulási lehetőségek közül választhatnak a szülők és a gyermekek:  

 1. angol emel szintű képzés (nem hivatalos elnevezéssel: tagozatos képzés)
 2. angol alap szintű képzés

 Hogyan folyik iskolánkban az angol nyelv oktatása? 

 • Az angol nyelvet a kisdiákok már első osztályos koruktól tanulhatják, amennyiben ezt szüleik igénylik.
 • A kisgyermekek az első két évfolyamon játékos gyakorlatok, szituációk, életkoruknak megfelelő mondókák, dalok, versikék segítségével jutnak fokozatosan beljebb az angol nyelv birodalmába.
 • Harmadik évfolyamtól lehetőséget biztosítunk az angol nyelv emelt szintű tanulására, mely azt jelenti, hogy

o       3. évfolyamon heti három tanórában,

o       4. évfolyamon heti négy tanórában,

o       5-8. évfolyamon pedig heti öt tanórában tanulhatják tanítványaink az angol nyelvet (melynek szókincse a hétköznapi élet hozzájuk legközelebb álló részeihez kapcsolódik: otthon, család, napirend, háziállatok, iskola, vásárlás, szabadidő stb.), illetve betekintést nyernek „az angol nyelvet beszélő világ” országainak kultúrájába, megismerkedhetnek szokásaikkal, ünnepeikkel.  

 

 
 • Az angol nyelv alap szintű képzésében résztvevő tanulók számára a 3. évfolyamon tovább folytatódik a játékos előkészítés, majd 4-8. évfolyamon végig heti három tanórában foglalkoznak a nyelvvel.
 • A tanévek folyamán különböző helyi szervezésű vagy országos versenyeken mérhetik össze egyre bővülő tudásukat más megyék, iskolák diákjainak tudásával.
 • Tanítványaink közül többen alapfokú nyelvvizsgát tesznek nyolcadikos korukban.
 

TÁLTOS MŰVÉSZETI ISKOLA

A Szegedi Táltos Tehetséggondozó Iskola intézményként 2003 óta művészeti csoportokat működtet iskolánkban. A foglalkozásokon az ismeretközvetítést a személyiség- és képességfejlesztést, a gyermekek aktív tevékenységét tartjuk a legfontosabbnak. A képzés elindításakor közösségépítő, hagyományteremtő és -ápoló szándék vezérelt minket. Fontos, hogy minden érdeklődő gyermek megtalálja intézményünkben azokat a tevékenységeket, amelyek elősegítik önkifejező képességének gyarapodását. Az alábbi kínálatot bármely gyermek számára elérhetővé kívánjuk tenni.

2013-14-es tanév művészeti csoportjai:
 

Alsó tagozat:
1.Festészet:
1.csoportot, vezeti: Siskáné Dany Mária
2.csoportot, vezeti: Vörös Ferencné
2.Grafika, vezeti: Schuhné Kern Zsuzsanna
3.Színjáték, vezeti: Óváriné Kalamár Judit
 

Felső tagozat:
Festészet:
3.csoport, vezeti: Nagyari Katalin
4.csoport, vezeti: Karner László 

 

A Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sportiskola, a Göcsej Kutya Klub és a Közelebb az Állatokhoz Közhasznú Alapítvány közreműködésével "Közelebb az állatokhoz" Iskolaprogram indult az intézmény 1.c osztályában.

A program célja, hogy a speciálisan képzett kutya (Gyömbér, fajtája: golden retriver segítségével egyfajta új motivációt biztosítson a tanulásra, az órákon való aktivitásra a gyerekek számára. A kutya kedvéért még a kevésbé aktív gyermek is részt akar venni az órai munkában, illetve fegyelmi problémák esetén is hatásos lehet, hiszen a kutya nem dolgozik együtt fegyelmezetlen gyerekekkel, ez motiválja őket a fegyelmezett viselkedésre.

Az iskolaprogram a kutyás terápiák egy speciális része, amely még világviszonylatban is gyerekcipőben jár. Ugyan a feladatok jó része a beteg-terápiás foglalkozásokból származik, a cél azonban más, hiszen itt épp értelmű gyerekekről van szó. Hazánkban Pilisjászfaluban kezdték el, ahol a Közelebb az Állatokhoz Alapítvány tagjai-kutyái mint egy fakultatív programként építették be a foglalkozásokat a tanrendbe. Ami a mi iskolánkban elkezdődött Gyömbérrel, Magyarországon még sehol sincs ilyen formában, vagyis a tanmenetbe integráltan egy osztályt 4 éven keresztül szeretnénk végigkísérni. Jó lenne, hogy minél több helyen be tudna majd indulni ez a program, hiszen a foglalkozások szemléletformálók, és ami a legfontosabb, hogy motivációt jelentenek a tanulásban.

A program során a gyerekek heti rendszerességgel testnevelés órán a kutyával együtt vagy csupán a jelenlétében hajtanak végre feladatokat. A kutyával együtt mozognak, felszabadultan játszanak, mozgáskoordinációt és figyelem koncentrációt fejlesztő feladatokat hajtanak végre. Mivel osztályunk összetétele magatartási és tanulási képességekben igen árnyalt, ezért különösen fontos számunkra a nehézségekkel küzdő tanulók motiválása a kutya segítségével.

A program szeptember közepén indult, amikor még kutya nélkül beszélgetett a kutya felvezetője, dr. Gombos László állatorvos a gyerekekkel az állatokról. Játszottak, bemutatta Gyömbér képét, megbeszéltük, hogy melyek a játékszabályok és azt is, hogy a kutya is érző élőlény. Közben felmértük, hogy ki fél a kutyától, mert első lépés az esetlegesen meglévő félelmek leküzdése és bizalom kiépítése a kutyák felé. Természetesen tudatosítjuk a tanulókban, hogy nem minden állat barátságos. A program során a gyermekek megismerik a kutyával való bánásmód alapjait. A bánásmódhoz tartozik a kutya, mint élőlény megismerése és annak tudatosítása, hogy ők is éreznek fájdalmat, szomjasak, éhesek, szomorúak, vidámak.

Az első alkalommal a gyerekek a padon ülve fegyelmezetten várták, hogy bemutassa nekik Gyömbért a gazdija. Látszott a szemükben az izgatottság, hogy rohannának hozzá. A bemutatás után Gyömbér egyesével bemutatkozott a gyerekeknek, volt akinek pacsit adott, volt akit megnyalogatott.

A testnevelés órákat én tartom, előre egyeztetve a tananyagot a kutya felvezetőjével.

Egy óra felépítése:

Üdvözlés: Minden gyerek egyenként megsimogathatja a kutyát. Így levezethetjük az izgatottságot, a pozitív feszültség egy részét, vagyis nyugodtabban vesznek részt a továbbiakban.

 

 

Vízfelelős kinevezése: Minden órán van 2 vízfelelős tanuló, akik vizet hoznak a kutyának. Ők itatják a kutyát, ha úgy látják, hogy szomjas, vagy a felvezető kéri.

Játék: Az első játék mindig sok mozgást igényel, hogy a tanulók futkoshassanak, mert így sokkal nyugodtabbak lesznek a többi feladatnál.

Bemelegítő játék: Futás köbe, a kutya a kör közepén van. A tanulók figyelik a kutya mozgását és azt utánozzák, például ül, áll, fekszik maga körül megfordul, irányt változtat stb.

Tananyag feldolgozás: Utasítás adás a kutyának tárgy visszahozására. Három csoportban dolgozunk, minden csoport más feladatot végez. Felváltva, de mindig egy csoportnál dolgozik a kutya, így a gyakorlás során is minden gyerek kapcsolatba kerül vele. Egy csoportot a kutya felvezetője irányít, kettőt pedig én. Kezdetben a csoportmunka zökkenőmentes működtetése érdekében szükség volt mindkét osztálytanító közreműködésére a kutyás órákon.

Játék: Kutyás "Tűz-víz-repülő" játék. Az ismert játék kutyás változata. A terem egyik végében a kutya áll a földre fektetett szalag mögött. A "tűz" esetén a kutya szalaggal körülhatárolt területére kell szaladni, és abba a testhelyzetbe helyezkedni, amiben ő van. (ül, fekszik, áll, oldalt fekszik, sétál, szalagra áll stb). " Repülő!" esetén a terem közepén hasra kell feküdni, oldalra nyújtott karral, a "Víz" esetén felkapaszkodni a bordásfalra. Nehezítés a kutyához akadályokon keresztül lehet eljutni, pl. padon átmászni, léc alatt átbújni stb.

 

 

Búcsúzás: Itatás és elköszönés, ahol még egyszer mindenki megsimogathatja Gyömbért és elköszönhetnek egymástól.

A gyerekek úgy viselkednek, mintha kicserélték volna őket. A második félévben már más tanítási órákon is részt vesz majd a kutya. Eddigi tapasztalataink nagyon pozitívak. Az órákon a tanulók lelkesek, motiváltak a fegyelmük és a figyelmük sokat javult. Nagyon elmélyül a kapcsolat a gyerekek és a kutya között. A szülői visszajelzések is kedvezőek. Tartottunk már nyílt órát a szülőknek, ahol 35 vendégünk volt.

Köszönettel tartozunk iskolánk vezetésének, dr Gombos László állatorvosnak és az alapítványnak, hogy hétről hétre ebben a csodálatos élményben részesülnek tanítványaink és mi nevelők is.

 

Jónás Csabáné (tanító, szaktanácsadó)

 

 
 

 

2012. október 13-án iskolánk ugrókötelesei meghívást kaptak a második alkalommal megrendezésre kerülő FITT-Nap sportrendezvényre. Az esemény helyszíne a Kölcsey Ferenc Gimnázium tornacsarnoka volt. Fellépő tanulóink nemcsak a mozogni vágyó résztvevőket, de a meghívott sztár edzőket, köztük Katus Attila fittnesz világbajnokot is elbűvölték szereplésükkel.

     

Ebben az évben az ugróköteles gyerekek több előadáson szerepeltek a Hevesi Sándor Színház által bemutatott „A kisfiú meg az oroszlánok” című mesedarabban. Az utolsó fellépésre a társulattal Budapesten, a Thália Színházban került sor. A mellékelt fényképek örökítették meg a lányok néhány vidám pillanatát. A fellépés után lehetőség adódott a Bazilika és az Operaház megtekintésére. E remek programról Árvay Kati néni, a jó hangulatról pedig Hajas Jutka néni gondoskodott.

Néhány fénykép, amely ezeken az utakon készült: (a képre kattintva, a képek nagyobb méretben is megtekinthetők)

Kötélugrás, köznapi nyelvén ugrókötelezés, ma már egyre népszerűbb önálló sportág. Persze még mindig akadnak olyanok, akik a „Mackó, mackó ugorjál, …” kezdetű gyermekjátékot kapcsolják hozzá. Teljesen jogosan, hiszen a gyerekek klasszikus játékából, az ugrókötelezésből nőtte ki magát a ma már mind az öt kontinensen űzött sport. Magyarországon több, mint 25 egyesület működik, s nagyon sok az iskolai szinten működő csapat.

 Kötélugrás: akrobatika, ügyesség, állóképesség, látványos koreográfiák. Nagyon sok sportágban használják főleg az állóképesség, gyorserő fejlesztésére, óriási mértékben javítja a koordinációs képességet, ritmusérzéket. 

A versenyszerű ugrókötelezés nemcsak különböző trükkök, hajtásvariációk bemutatásából áll. Több mérhető versenyszám szerepel egy-egy bajnokságon: időre végrehajtott gyorsasági számok(30 mp futás, 30 mp duplázás- egy felugrással kétszer hajtja át a sportoló a kötelet a lába alatt-, 180 mp állóképességi futás). A lépéseket, a felugrásokat a bírók számolják.

A szabadon választott gyakorlatokat pedig zenére mutatják be az egyéni, páros és a formációs csapatok, ahol a gyakorlatok nehézségét és kreativitását értékeli a zsűri. Nagyon látványos bemutatót eredményez a tornaelemek beépítése a koreográfiába.

A gyakorlatok rögzítéséhez szükség van a memóriára, a szabadon választott program során a pároknak, a formációs csapat tagjainak tudnia kell, hogy ki mikor hova megy, ki kivel cserél, ki kivel kombinálja a kötelet.

Még lehetne erről írni, de aki teheti, az inkább fogjon egy ugrókötelet és próbálja ki! Aki megpróbálja, nehezen tud ellenállni a sok apró kihívásnak. A legkülönbözőbb képességű gyerekek, sportolók észrevétlenül jutnak egyre magasabb szintre.

Vagy nézze meg iskolánk kötélugróinak egy-egy gyakorlatát, bemutató műsorát.

       

KÖTÉLUGRÓINKRÓL

Intézményünk kötélugró csapata iskolai szinten működő csoport.

A 2004/2005-ös tanév során merült fel az igény egy szórakoztató, ám látványos szabadidő sport bevezetésére, melynek létrehozását Hajas Judit tanító néni kezdeményezte.

Az eltelt tanévek bemutatkozó fellépései, megyei és országos sporteredményei igazolták, hogy népszerű lett a tanulók körében e mozgásforma.

Sportiskolánkban a kötélugró foglalkozásokon heti 2 alkalommal 2-2 órában tanulunk, gyakorolunk, készülünk a versenyekre, fellépésekre.

A foglalkozásokon differenciált munka folyik, 3 csoportba osztva a résztvevőket.

A kezdő csoportocska tanulói ismerkednek a sportág alapjaival. Elsősorban az iskolát kezdő kisgyerekek alkotják a csapatot, akik a sportág megismerése után folyamatosan kapcsolódhatnak be a munkába.

A haladó csoport tagjait azok a gyerekek alkotják, akik már elsajátították az alapelemeket. Ők már különböző hajtás variációkkal, elemkombinációkkal és tornaelemekkel ismerkednek meg.

A versenyzők felkészítése a versenysport felé orientálódik. Közülük már többen indultak a meghirdetett diákolimpiai versenyeken, ahol tudásukhoz méltó helyezésekkel bizonyították felkészültségüket.

Iskolánk 2008.09.10. óta hivatalosan tagja a Magyar Ugrókötelesek Szövetségének. (www.muksz.hu)

A csapatot lendületben tartó Jutka néni 2005.10.30-án sikeres bírói vizsgát tett, melyet követően nemzetközi kötélugró bíróként is segíti tanítványai mind eredményesebb felkészülését.

Itt megnézheti a www.zalaegerszeg.hu-n megjelent Országos Kötélugró Diákolimpiáról megjelent cikket az interneten!

 

 

Kötélugró eredmények 2008/2009 tanévben

 

 

 

                .......................Fizika oktatásával kapcsolatos hírek megtekintéséhez kérjük, hogy kattintson a képre!

                  ...................Matematika oktatásával kapcsolatos hírek megtekintéséhez kérjük, hogy kattintson a képre!

 

 

                ................Kémia tanításával kapcsolatos hírek megtekintéséhez kérjük, hogy kattintson a képre!

 

 
                ..................A természetismeret, biológia, földrajz tantárgyak tanulásához hasznos és érdekes információkat láthattok, olvashattok az alábbi képre kattintva
 

"A FÉNYKÉPEZÉS MEGSZÜLETÉSÉTŐL A MOZGÓKÉPIG" tehetséggondozó fotóműhely programja 2010/11 2.félév

 

A program tematikája egy nagyobb egység részeként tekinthető.  Mint ismert, a mozgókép megszületésének feltételei a fényképezés megszületése, a mozgásszintetizálás felfedezése, a vetítési eljárások megismerése volt. A három dologból a pályázatban ismertetett tehetséggondozó program most csak a fényképezéssel foglalkozik.

A  műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló:

-ismerje meg a fényképezés és a mozgófilm-készítés történetét, az amatőr célokra ma használatos fotó eszközöket, azok működtetését és alkalmazásuk lehetőségeit

-sajátítsa el az emlékképek készítéséhez elengedhetetlen minimális ismereteken túl, a kreatív munkához szükséges ismereteket és gyakorlati fogásokat,

 -igazodjon el a fotográfia sajátos formanyelvén, tudjon önálló elképzelés alapján       fotóillusztrációkat, készíteni

-a tevékenységen keresztül fejlessze kreativitását,  szociális-együttműködési képességét.

Cél továbbá:lehetőséget biztosítani egy más területtel való ismerkedésre a sportiskolai osztályokba járók számára.

A foglalkozások heti egy alkalommal két, összevont órában történnének. Tehát 1 foglalkozás 2x45 perc.

1. foglalkozás

A tehetséggondozásban résztvevők ismerkedése egymással  és a foglalkozások  helyszíneivel, eszközeivel. Balesetvédelem.

2. foglalkozás

A fényképezés megszületése

3. foglalkozás

Camera obscura  készítésének lehetőségei

4. foglalkozás

Camera obscura kreatív alkalmazása

5. foglalkozás

Camera obscura kreatív alkalmazása

6. foglalkozás

Fényképkészítés vegyszeres eljárása: fotogram

7. foglalkozás

Fényképkészítés fényképezőgép nélkül

8. foglalkozás

Képszerkesztési alapok

9. foglalkozás

Fényképezőgépek fajtái  kialakulásuk

10. foglalkozás

Fényképezőgépek kezelőszervei, működtetésük

11. foglalkozás

A fotográfia területei: sajtófotó, fotóriport

12. foglalkozás

Fotóséta

13. foglalkozás

Képmódosító eljárások

14. foglalkozás

A mozgás fotografikus ábrázolása, fázisképek

15. foglalkozás

 Kiállítási anyag előkészítése.

 
"Körtánc" a Zalai Táncegyüttes művészeti iskolája
   

A "Körtánc" a Zalai Táncegyüttes művészeti iskolája, ahova harmadik éve járnak a tanítványaink.
Kiss István néptánc oktató tanítja őket.

                                                        Az album további képei a képre kattintva érhetők el!

 

 

MUS-E művészeti nevelési program
   


A MUS-E (Musique -Europe) multikulturális mintaprogramot 1993-ban Yehudi Menuhin indította útjára, amelynek célja az elfogadásra, kreativitásra nevelés a művészetek által. Menuhin alapgondolata szerint a művészet és az iskola egymás kölcsönös gazdagításának az eszközévé válik oly módon, hogy az iskolákban hivatásos művészek autentikus módon olyan ismereteket és értékeket, amelyek által a gyermekek betekintést nyernek egy tágabb világba. A kisdiákok ezáltal olyan eszközökhöz jutnak, amelyek segítik tevékenységük kiszélesítését, aktív részvételüket a közösségi munkában, kreativitásuk kibontakozását, életminőségük javítását.

 

Landorhegyis tanulók a magyar MUS-E programban:


Iskolánk tanulói 2009-ben– pályázat útján – csatlakozhattak a MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesület programjához, majd a 2012/13-as tanévtől egy újabb osztály is bekapcsolódhatott.
A MUS-E (Musique-Europe) művészeti program célja, hogy elfogadásra, együttműködésre, kreativitásra neveljen a művészet segítségével. Yehudi Menuhin, a program megálmodójának alapgondolata szerint a művészet és az iskola egymás kölcsönös gazdagításának eszközévé válhat.
Ennek megvalósulása érdekében iskolánkban művészek, képzőművészeti, és zeneismereti alapokkal, népi gyermekjáték foglalkozásokat tartanak, heti rendszerességgel a kisdiákoknak. Tánczos György festőművész, művésztanár, és Hochrein Judit zenész vezeti ezeket az órákat. A 2013-14-es tanévben az 1.b és 2.c osztály vesz részt e művészeti nevelési foglalkozásokon, órarendi keretben heti két alkalommal.
Reményeink szerint az ismeretátadás ezen formája még inkább kiszélesíti tevékenységrendszerüket, kibontakoztatja kreativitásukat, összetartóbbá teszi közösségüket. A program megfogalmazott célja ugyanis az értékteremtés, a hosszú távú fejlődés megalapozása, így mindenképpen hozzájárul iskolánk nevelési-oktatási színvonalának emeléséhez.
Megállapíthatjuk,hogy iskolánk és a MUS-E céljai közösek: minél több kisgyermeket részesíteni az együttjátszás, -zenélés, -alkotás örömében, amely sokkal nagyobb lehetőséget biztosít az önkifejezésre, az önképviseletre, egymás elfogadására.

2016-ban ünnepeljük a világhírű hegedűművész , a MUS-E program megalapítójának 100. születésnapját. Ez alkalomból Tánczos György festőművészt kértük fel, hogy mesélje el, a gyerekekkel való foglalkozásait hogyan inspirálja Menuhin egy választott gondolata.

A MUS-E program idén ünnepli megalapítójának, Yehudi Menuhin hegedűmésznek 100. születésnapi évfordulóját, mely alkalomból megkérdeztük művészeinket, hogy hogyan inspirálódnak és hogyan alkalmazzák Menuhin gondolatait. Ez a kisfilm a Zalaegerszegen dolgozó Hochrein Judit népzenésszel készült.


 

Elérhetőségeik:  www.mus-e.hu              https://www.facebook.com/mus.e.magyarorszag

 

 

 
 

„A sakk ezer arca”

 

  A Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskolában immár második éve működik a – Polgár Judit által kifejlesztett – Sakkpalota-program.

Ez egy egyedülálló, új módszertani program „az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására”. (http://sakkpalota.hu/index.php/hu/)

Két alsó tagozatos osztályunkban választható tantárgyként szerepel a sakk: alapszabályait és eszközrendszerét használva épül be az általános tanterv alaptantárgyaiba.

A sakkjáték elsajátítása azonban nem cél, hanem eszköz: „egy hihetetlenül hatékony eszköz a logikus, kreatív gondolkodás fejlesztésére!” (http://sakkpalota.hu/index.php/hu/)

 

  A Várkert Bazárban első ízben megrendezett Világsakkfesztivál ötletgazdája és főszervezője is - a minden idők legjobb női sakkozója - Polgár Judit volt.

A rendezvényen – az ország 12 referenciaintézményének egyikeként, mint a Sakkpalota-program leendő bázisiskolájaa Landorhegyi iskola 2. c osztályos tanulói vehettek részt, és kaptak lehetőséget a bemutatkozásra.

A 2015. október 17-én egész napos programsorozat várta a résztvevőket, bemutatva a sakk legkülönbözőbb arcait: a sport, az oktatás, a tudomány, a szórakozás szemszögéből.

 

A Sakkpalota sétányon játékos feladatokat oldottak meg a gyerekek, beszélgethettek Polgár Judittal és Zsófiával, szórakoztató előadások, interaktív játékok részesei lehettek.

 

 

  Iskolánk nyitottságának, a korszerű, előremutató dolgok iránti fogékonyságának újabb bizonyítéka a „sakk-osztályok” elindítása, annak felismerése, hogy a sakk éppen abban fejleszti a gyermekeket, amire korunk információáradatában, ingertömegében a legnagyobb szükségük van: a logikus, összefüggésekben történő gondolkodásban, az információk rendszerezésének képességében, azok kreatív felhasználásában.

A Sakkpalota-program kezdeményezője, gondozója Vörös Ferencné, a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola intézményvezető-helyettese.