8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 12. Tel: +36/92-510-757 Email: landhegy@landorhegyi.sulinet.hu
L A N D O R H E G Y I   S P O R T I S K O L A I   Á L T A L Á N O S   I S K O L A
Tankönyvekkel kapcsolatos információk (2018/2019-es tanév)

A tankönyvek osztásának időpontjával kapcsolatos információk később érhetők el.

A tartalom utolsó frissítésének időpontja: 2018. május 4.

Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket a 2018/19-es tanév tankönyvellátásáról, a jövő tanévben alkalmazandó tankönyveinkről.

Ezeket évfolyamonként megtekinthetik ezen a weboldalon.

 

Tisztelt Szülők!

I. A 2018/19. tanév tankönyvellátásáról:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46. § (5) bekezdése valamint az 1265/2017. (V. 29.) Korm.határozat alapján a 2018/19-es tanévben is térítés nélkül juthatnak a tankönyvekhez az 1- 9. osztályos tanulók.

  Az iskoláknak a térítésmentes tankönyvellátás biztosítására több lehetőségük van:

-         tankönyvrendeléssel a normatíva felhasználásával

-         könyvtári állományból való kölcsönzés útján.

 

„Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, azokat az iskolai könyvtári állomány nyilvántartásába kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának.

Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és munkatankönyvek, valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve.” (A köznevelésért felelős helyettes államtitkár tájékoztatása a 2018/19. évi tanév tankönyvellátásáról és az ezzel kapcsolatos teendőkről)

 

  Az új szabályozás alapján a tartós tankönyvként való használathoz egyrészt szigorúbb technológiai szempontoknak kell megfelelnie egy kiadványnak, ugyanakkor „nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül használják.[Tankönyvtörvény 1.§ (6) bekezdés i) pont]

A tartós tankönyvek az iskolai könyvtár állományába kerülnek, a tanulók azokat az adott tanévben csak használatra kapják. A tartós tankönyvekbe írni semmit nem szabad!

 

  A tankönyv hanyag kezelése, elvesztése vagy szándékos rongálása esetén anyagi kártérítéssel tartozik a szülő. (Házirend) A kártérítés módjáról és mértékéről a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata rendelkezik.

 

 

A 2018/19. évi tankönyvek jegyzékét évfolyamonként megtekinthetik a honlapon.

 

II. Az elvesztett, megrongált tankönyvek pótlásáról:

Kérjük Önöket, ha úgy ítélik meg, hogy az erre a tanévre (2017/18.) kölcsönzött könyvtári tartós tankönyvek valamelyikét gyermekük – bármilyen okból – nem tudja olyan állapotban visszaadni, hogy az a következő tanévekben is használható legyen, szíveskedjenek pótolni a http://webshop.kello.hu  internetes oldalon! (ld. Felelősségvállalási nyilatkozat)

 

Zalaegerszeg, 2018. 05. 03.

Tisztelettel:

Mátai Ferenc intézményvezető megbízásából:

Rákóczi Marianna

tankönyvfelelős