Számítástechnika alkalmazása és oktatása

 


Ismerkedés a számítógéppel és programokkal kisiskolás korban: Az első osztályos tanulók december elejétől heti egy órában ismerkednek a számítógép kezelésével, memória és rajzoló program használatát ismerik meg. A grafikus program használata során fejlődik a finommozgásuk az egérhasználat közben. Gyakorolják a főirányokat a képernyőn, mivel a rajzolási feladatokhoz az utasításokat ezek alkalmazásával kapják. A „rajzeszközök” (ecset, filc, radír, kitöltő, nagyító stb.) használata során fejlődik a gyermekek kreativitása, megtanulnak a feladatra koncentrálni, saját alkotásokat készíthetnek, amelyekből a jól sikerülteket nyomtatásban is hazavihetik. 
 

A második félévtől a matematika órák kiegészülnek a BEST matematikai fejlesztő program alkalmazásával. A számítógép-gépteremben egyszerre az osztály fele használhatja a számítógépes fejlesztést. Az önálló munkát végző gyermekek két 10 perces „leckét” teljesítenek, miközben a társaikkal a tanító foglalkozik. A 20 perc elteltével a két csoport helyet cserél és a munka folytatódik tovább. A számítógépes munka eredményességét a kinyomtatott jelentésből ellenőrzi a pedagógus. Az írásos jelentésből kiolvasható a kapott és helyesen megoldott feladatok aránya, az időtúllépés miatt elhibázott feladatok aránya. A program 15 témakörre osztja az általános iskolai számtan tananyagot. Az egyes témakörökből elért szintek is jellemzik a tanuló tudását. A pedagógus javaslatot kap arra is, hogy a nagyon lassan fejlődő, esetleg rontó gyermekeknek milyen típusú feladatok gyakoroltatásával fejleszthetők tovább.
 

A pedagógusok egy része további matematikai, nyelvtan, idegen nyelvi, fizika és környezetismereti oktatóprogramokat használnak az új anyag tanításához vagy gyakoroltatásképpen. A felkészülés során már az alsó tagozatosok is végeznek kutatómunkát a könyvtárban. Ennek során használhatják a lexikon és szótárprogramokat is. Két tanteremben interaktív táblarendszer kínálta lehetőségeket is kihasználhatják a pedagógusok. Ezzel a demonstráció és gyakorlási lehetőségei is javulnak. ( Az űrhajózásnál mód van akár a NASA honlapjáról is segédleteket bemutatni.)
Felső tagozaton (6-8. évfolyam) valamennyi tanulónak kötelező számítástechnikát tanulnia. Ennek során alkalmazói ismereteket szereznek még a gyengébb tanulók is.
 

A szorgalmas, jó képességű és így jó tanulmányi eredményt felmutató gyermekek 3. évfolyamtól számítástechnika foglalkozásokra járhatnak a kötelező tanóráikat követően. Ebből ötödiktől alakul ki az emelt szintű informatikai képzés, amely során hetente 3 órát töltenek a tanulók a számítástechnikai ismeretek elsajátításával. A kitűzött szakmai cél az, hogy legtöbben képesek legyenek a nemzetközi számítógép-kezelő jogosítvány (ECDL vizsga) megszerzésére.

 

Iskolánk 2 multimédiás számítástechnika teremmel rendelkezik
 

 

 

25+1 munkaállomás

23+1 munkaállomás

Hardver feltételek:
 

Intel Core i3-4160T 3,1Ghz számítógépek
4 GB RAM
160 Gb HDD
256 Mb Video RAM
DVD-RW meghajtó
USB csatlakozási lehetőségek
17" XGA LR\NI monitorok

Fekete-fehér lézer nyomtató

Scanner

Projektor-aktív tábla

Intel Core i3-4160T 3,1Ghz számítógépek
4 GB RAM

160 Gb HDD
256 Mb Video RAM
DVD-RW meghajtó
USB csatlakozási lehetőségek
17" XGA LR\NI monitorok

Fekete-fehér lézer nyomtató

Scanner

Projektor-aktív tábla

Szoftver feltételek:
 

Windows 10 64bit operációs rendszer
Office 2016 szoftvercsomag

Programozás:
Comenius Logo
Imagine Logo
Logo Motion

Internet- Weblap szerkesztés:
Edit Plusz
Front Page (XP-s)
Microsoft SharePoint Designer

Total Commander az FTP-hez

Grafika:
Logo Motion
Gimp
Photopscape

Windows 10 64bit operációs rendszer
Office 2016 szoftvercsomag

Programozás:
Comenius Logo
Imagine Logo
Logo Motion

Internet-Weblap szerkesztés:
Edit Plusz
Front Page (XP-s)
Total Commander az FTP-hez

Microsoft SharePoint Designer

 

Grafika:
Logo Motion
Gimp

Photopscape