Sport

Iskolánk a kezdetektől fogva kiemelt feladatként kezeli a sportot, és ezzel együtt az egészséges életre való felkészítést. Folyamatosan szervezünk sítáborokat, nyári sporttáborokat, iskolai házibajnokságokat, az iskola nagy részét megmozgató futóeseményeket.
1980-ban elindult testnevelés tagozatos képzés, és mellette megyei beiskolázású kosárlabda, és labdarugó osztályokba szerveződtek a tehetséges, sportolni vágyó fiatalok.
Természetesen célként fogalmazódott meg a minőségi sport is, melynek eredményeként számos válogatott sportolót adott iskolánk kosárlabda, labdarúgás, atlétika, úszás sportágakban. Mindezek mellett több tanítványunk szerepelt, szerepel az élvonalban, valamint korosztályos válogatottban.

Testnevelési és sportszakmai feladatokat ellátó személyi feltételek bemutatása

Név: Csiszár Attila munkaközösség-vezető
Iskolai végzettség: Földrajz-testnevelés szakos tanár
Sportszakmai képzettség: atlétika, triatlon, atlétika középfokú edzői végzettség
Sportszakmai múlt és gyakorlat: 1974 óta atletizál, 1981-ben ifjúsági válogatott távolugró. Edzőként a 12-15 éves korosztállyal foglalkozik a ZAC egyesületében. Országos minősítésű versenybíró. Triatlon edzéseket tart. Emelt szintű testnevelés osztályokban tanít folyamatosan.
Eredmények: tanítványai számos országos bajnoki eredményt értek el az utóbbi 16-17 évben.

Név: Bacsa Istvánné
Iskolai végzettség: testnevelés-történ elem-népművelés szakos tanár
Sportszakmai képzettség: atlétika edzői, gyógy testnevelő
Sportszakmai múlt és gyakorlat: 16 éve tanít emelt szintű testnevelés osztályokban
Aktív résztvevője a NAT-os programnak. I.és II. korcsoportos tanulókat készít fel.

Név: Kovács László
Iskolai végzettség: angol-testnevelés szakos tanár
Sportszakmai képzettség: kosárlabda edzői végzettség
Sportszakmai múlt és gyakorlat: kosárlabda utánpótlás edző: diákolimpiákon bajnoki, és érmes helyezések
Női NB-I/B, férfi NB-II férfi, 2003-2005 NB-I férfi csapatoknál vezetőedző

Név: Szalai Csaba
Iskolai végzettség: középiskolai testnevelő tanári szak, sportszervezői diploma
Sportszakmai képzettség: középfokú labdarúgó edzői diploma, UEFA „B” licences labdarúgó edzői diploma, úszás - atlétika sportoktató, labdarúgó játékvezetői,
Sportszakmai múlt és gyakorlat: aktív játékosként 55 NB-I-es, 28 NB-II-es, 36 NB-III-as bajnoki labdarúgó mérkőzés, 14 éve a ZTE utánpótlás edzője.

Labdarúgás, úszás, atlétikaoktatás az emelt szintű testnevelés osztályokban, diákolimpiákon labdarúgásban országos helyezések.

Név: Hajas Judit
Iskolai végzettség: tanárképző főiskola
Sportszakmai képzettség: nemzetközi kötélugró bíró, úszó bíró, testnevelés szakkollégium
Sportszakmai múlt és gyakorlat: testnevelést tanít, edző, tanítványai több országos bajnoki címet, és helyezést értek el. Országos versenyeken bíróként működik.

Név: Szabó László
Iskolai végzettség: biológia-testnevelés tanári szak
Sportszakmai képzettség: úszás középfokú edzői diploma, úszás versenybíró
Sportszakmai múlt és gyakorlat: felkészítés az országos úszás versenyekre, utánpótlás nevelőedző

Név: Szabóné Senkó Mária
Iskolai végzettség: földrajz-testnevelés tanári szak
Sportszakmai képzettség: úszás középfokú edzői, I. osztályú úszó és atlétika versenybíró
Sportszakmai múlt és gyakorlat: utánpótlás nevelőedző, felkészítés az országos úszás, atlétika és torna versenyekre

Név: Árbócz Imre
Iskolai végzettség: matematika-testnevelés tanári szak
Sportszakmai képzettség: atlétika középfokú edzői, országos atlétika versenybíró
Sportszakmai múlt és gyakorlat: Olimpiai 5 próba megyei és városi tömegsportprogramok szervezése, lebonyolítása

Név: Bíró László
Iskolai végzettség: tanító, testnevelés szakkolégium
Sportszakmai képzettség: UEFA D labdarúgó edző
Sportszakmai múlt és gyakorlat: Góliát Foci Suli vezetése, diákolimpiai felkészítés

A sportszakmai munkát külsősként segítik még sportági edzők, szakedzők is.

Létesítményhelyzet:
A Landorhegyi Székhelyiskola 2 tornateremmel rendelkezik.
A 180 m2-es 20x9 m kisméretű tornatermünk - parketta borítással.
Itt főleg az alsó tagozatos tanulók délelőtti oktatása folyik. Bordásfal, mászókötél, 2 kosárlabda palánk és a szertárban szőnyegek, gumilabdák találhatók. Asztaliteniszezőinknek 5 versenyasztalt állíthatunk fel.
Az 1978/79-es tanéven megnyílt tornacsarnokunk – műanyag borítással - (700 m2 -35 x 20 m) és 600 főt befogadó lelátóval rendelkezik, 2,5 éve újították fel teljes egészében. E létesítményben egyszerre két testnevelés óráit is tarthatunk, hisz a térfelek függönnyel elválaszthatók. Bordásfal, hat palánk, 2 kiskapu és teniszháló kifeszítésére alkalmas kampók segítik a munkát.
A szabadtéren 1 aszfaltos kosárlabda és labdarugó pálya, 1 füves foci és 40*20 m-es villanyvilágításos műfüves labdarúgópálya, egy 60 m-es futópálya és egy ugrógödör várja diákjainkat.

Pais Dezső Tagiskolánknak van
- aszfaltos kosárlabda-pályája,
- füves labdarúgó-pályája,
- 240 m2-es 20x12 m-es tornaterme, valamint
- 13 x 8 m-es úszómedencéje.
A tanmedence városunk első és mindezidáig egyetlen tanmedencéje.

Az úszásoktatás 1980-tól folyik az intézményben, tanévente több száz zalaegerszegi, és városkörnyéki iskolásnak biztosítva az úszástanulást. 1996-tól „úszóosztály”-ban foglalkozunk a gyerekekkel, kik később egyesületi szinten folytathatják a versenyszerű sportolást. Az esti órákban önköltséges úszásórákat szervezünk.

A Nemzeti Utánpótlási Intézet (NUPI) pályázatán Iskolánk elnyerte a Közoktatás Típusú Sportiskola címet, melyet országosan 53 intézmény kapott csak meg. Az előkészítő munkák után megindult a képzés.

A 2007/2008-as tanévben az 1. és 5. évfolyamon indult a képzés. 1. évfolyamon a tanulók a délelőtti sportórákon nem sportágra szakosodva végzik a munkát, hanem több kiemelt sportággal foglalkoznak. „forgószínpad szerűen” ismerkednek az atlétika, a tenisz, a labdarúgás, a kosárlabda, a fittnes sport, kötélugrás sport mozgáselemeivel. Mindezek mellett természetesen rendszeresen járnak úszni, és végzik a tanterv szerinti testnevelés órákat. Délután folyamán már speciális sportági edzéseken is részt vehetnek, de ez nem kötelező jellegű. A sportfoglalkozásokat, edzéseket részben az iskola testnevelő-edzőik végzik, részben pedig az adott sportági egyesületek szakedzői.
5. évfolyamon már többségében szakedzéseket végeznek a tanulók, labdarúgás, és fiú kosárlabdában.
Az iskola megállapodási szerződéseket kötött a fent nevezett egyesületekkel, és sportági országos szövetségeivel, mely elsősorban a sportszakmai munkát szabályozza.

Többsoros intézmény lévén biztosítjuk az átjárhatóságot mindkét irányba. Azok a tanulók, akik valamilyen oknál fogva (sérülés, tartós betegség, alkalmatlanság, fegyelmezetlen munkavégzés, saját elhatározás alapján) váltani kénytelenek, egy másik párhuzamos osztályban folytathatja tanulmányait, illetve a tehetséges tanulók, mási osztályból, oldalágról, sportági ajánlással bekerülhetnek a sportiskolai osztályba.
A sportiskolai kerettanterv alapján végzett oktatásba az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálat követelményeinek.
A felmérési vizsgálat szakmai követelményrendszerét a testnevelés munkaközösség állítja össze, egyeztetve a szakosztályi edzőkkel, a sportegészségügyi vizsgálatot az iskolaorvos végzi.

A sporttevékenységük természetesen nem mehet a tanulmányok rovására, csupán ésszerű átcsoportosítások történnek, a helyes időbeosztás érdekében. Felső tagozatban pedig „tanulásmódszertan, „küzdelem és játék” órákkal egészül ki az óraterv.
Az eddigi tapasztalatok, tanulói és szülői visszajelzések egyértelműen igazolják a sportiskolai osztályok létét, a gyerekek imádják, a szülő pedig nagyra értékelik a befektetett munkánkat. Mutatja ez azt is, hogy mind városszerte, de már a környező településekről is nagyon sokan érdeklődnek a további sportiskolai osztályok indulásáról.
A következő tanévben folytatjuk a beiskolázást 1. és 5. osztályban is, és így 3 év múlva 1-8. évfolyamig teljes lesz a sportiskolai képzés.
Nyitottak vagyunk más sportágak befogadására is, és a tehetséges tanulók oldalági beiskolázására is.
Úgy látjuk, hogy ez a sportszellem, ami kialakulóban van gyerek-szülő- egyesület-iskola között, jótékony hatással van intézményünk tanulóifjúságára. Többet figyelnek az egészséges, mozgással kiegészített életvitelre. És ennek különösen örülünk, mert egy egészségesebb ifjúság felnevelésében szerepet vállalhatunk.

Sportfoglalkozások óraszámai:

Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Testnevelés

3 3 3 3 2 2 2 2
Ajánlott testnevelés órák 2 2 2 2 2 2 1 1
Edzés idők délelőtt 2 2 2 2
Délutáni sportági edzések 2 2 2 2 4 4 6 6

Mit csinálunk mi!